Masters Interactive Simulations

Masters Interactive Simulations geniş katılımlı gruplarda interaktif yaşayarak öğrenme deneyimi kazandıran çok etkili ve alanında rakipsiz simülasyonlar sunuyor...

Masters Interactive Simulations tarafından sunulan benzersiz programlar eğlence, heyecan ve eğitimi birleştirerek katılımcılara eşsiz bir “Yaşayarak Öğrenme” deneyimi sunar.

“Yaşayarak öğrenme”, eğitim programı sonunda katılımcıların öğrenmeleri ve benimsemeleri istenen kavram, beceri ve yaklaşımları gerçek iş yaşamları ile benzerlik oluşturan ortamlarda aktif katılımla deneyimlemeleridir. Bu yolla katılımcılar, olaylar karşısında sergiledikleri tutum ve davranışlarının alınan sonuçları nasıl etkilediğini ve becerilerinin geliştirilebilecek yönleriyle bunu sağlayacak yolları fark edebilmektedir.

Masters Interactive Simulations programları temelde yaklaşık 4,5 saat süren programlardır ve katılımcı sayısı onlarca kişiden yüzlerce kişiye ulaşabilen esnekliktedir.

PROGRAMLARIN YAPISI

Masters Interactive Simulations programları, işlenecek konuya göre titizlikle şekillendirilmiş, eğlenceli, hareketli ve mücadeleci bir senaryo çerçevesinde oynanan bir oyun sonrasında, oyunla gerçek iş yaşamının bağlantılarını kuran, öğrenme noktalarını vurgulayan, kavram ve yöntemleri elde edilen deneyimlerle örtüştüren interaktif ve dinamik bir “debrief”i kapsamaktadır.

Masters Interactive Simulations iş yaşamının farklı açı ve boyutlarda beceri geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak üzere değişik konulara yoğunlaşmış farklı programlar sunmaktadır.

Programlar, bir kurumun her seviyedeki çalışanlarına ve iş ortaklarına yönelik mesajları ve öğrenme noktalarını taşır ve her bir katılımcıya, kendi kararlarının, elde edilen sonuçları ve performansı nasıl etkilediğini yaşama şansını verir. Kendi seçimlerinin sonuçları ile işlerinde karşılaştıkları olaylar arasında bağların kurulması bu yolla mümkün hale gelir.

Programlarda vurgulanan ilkeler kurumların performansını doğrudan arttırmaya yönelik olduğundan, her seviyeden katılımcı, kendi sorumluluk alanında kullanabileceği öğrenme noktaları çıkartarak bunları kolaylıkla işinde uygulamaya dönüştürebilmektedir.

Dönem toplantıları, satış toplantıları, bayi toplantıları ve benzeri yüksek katılımcı sayılarına ulaşılan toplantılar için de eşsiz, eğlenceli, hareketli ve kalıcı etkili motivasyon, eğitim ve yönetim mesajlarını aktarım fırsatı yaratmaktadır.

Masters Interactive Simulations “yaşayarak öğrenme” alanındaki 20 yılı aşan uzmanlığını, kurum performansınızı arttırmaya yönelik benzersiz bir fırsat olarak sunuyor.