MTI GROUP...

25 yıl önce ilk adımlar atıldı...

Sektörde çok deneyimli eğitmenlerin kurucuları arasında yer aldığı Masters Training International 1999 yılı sonunda faaliyete geçti. Kuruluşunun temelinde sadece yurt içinde kalmayıp yakın coğrafyada da etkinliği olacak uluslararası bir kurumsal eğitim ve gelişim markası olmayı vizyon olarak benimsedi...

Masters Training International Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra vizyonu doğrultusunda çeşitli uluslararası kurumsal eğitim kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirdi, farklı ülkelerdeki eğitim projelerinde yer almaya başladı.

Büyüyen kadrosu ve çeşitlenen kapsamlı projeler çerçevesinde kuruluşunun daha ilk yılı içinde organizasyon yapısında düzenlemelere ihtiyaç duyuldu ve alanlarında uzmanlaşan birimlerle hizmet yapısı çeşitlendirildi; bu çerçevede Rubicon, Mastersfarma, Maskot sonrasında Masist alt şirketler olarak kendi organizasyon ve kadrolarıyla çalışmalarını sürdürdü. Genişleyen hareket alanıyla birimler arası koordinasyonun sağlanabilmesi için çatı yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğundan 2000 yılı sonunda MTI Group oluşturuldu.

MTI Group ekonomik konjonktürün ve sektörlerin değişen ve farklılaşan ihtiyaçları çerçevesinde dinamik ve esnek yapılanmaya öncelik vererek gruba bağlı şirket, birim ve hizmetlerde uyarlamalara giderek verimliliği ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmayı sağladı. Bugün gelinen noktada MTI Group bünyesinde birbirini tamamlayan altı ana alanda hizmet vermekte olan birimler her sektörden şirket ve kuruluşların gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.Farklı alanlardaki uzmanlıklarla oluşturulan proje bazlı entegre çözümler kurumların gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli zaman, maliyet, kontrol ve kalite avantajı sağlamaktadır.

  • Masters Training International MTI Group ana şirketidir ve kurumsal eğitim sektörünün lideri konumundadır. Kapsamlı eğitim projeleri ve geniş ve deneyimli exclusive eğitmen-danışman kadrosuyla her sektörden kuruluşların en önemli gelişim destekçisi olmayı sürdürmektedir.

  • Masters Management kuruluşların ilk, orta ve üst yönetim kademelerine yönelik gelişim projelerinde farklı süreli ve modüler-aşamalı liderlik ve yöneticilik eğitimleri gerçekleştirmenin yanı sıra, bireysel koçluk, takım koçluğu, mentorluk, ve stratejik danışmanlık alanlarında etkinlik göstermektedir.

  • Pmetrica Psychometrics & Assessments ölçme ve değerlendirme alanlarında online olarak kişilik ve yetkinlik envanterleri, yetenek testleri, ölçüm ve değerlendirme araçları sunmaktadır. Ayrıca kurumların seçme, yerleştirme, atama, terfi ve sair İK temelli ihtiyaçları çerçevesinde Değerlendirme Merkezi (Assessment Center) çalışmaları gerçekleştirmektedir.

  • Masters Interactive Simulations geniş katılımlı gruplarda interaktif "yaşayarak öğrenme" deneyimi kazandıran çok etkili ve alanında rakipsiz kısa süreli simülasyonlar sunmaktadır. Bu güne kadar geliştirilen farklı senaryolarla her biri özgün mesajlar aktararak farklı öğrenme deneyimi yaşatan programlar aynı zamanda önemli bir eğlendirme potansiyeline de sahiptir.

  • Masist Human Resources grubun İK uzmanlık kuruluşudur. Yeni bir kimlik yapısı altında yaklaşık 20 yıldır grup bünyesindeki farklı birimlerin İK alanında verdikleri hizmetlerin ve çok geniş deneyimin yanı sıra bünyeye yeni katılan uzmanlıkla çok yönlü İK danışmanlığı ve kapsamlı İK hizmetleri verilmektedir.

  • Mti School gruptaki eğitim ve gelişim çalışmalarındaki 20 yılı aşan deneyimi seçilmiş başlıklarda online ortama taşıyan modüler yapıdaki programları sunmaktadır. Online ortamın getirdiği esneklikten yararlanarak gerek kurumsal gerekse bireysel bazda eğitim ve gelişim için önemli bir fırsat yaratılmaktadır.

MTI Group sadece Türkiye'de değil, bu güne kadar 14 farklı ülkede de farklı dillerde projeler gerçekleştirerek sınırlarını genişletebilme imkanını bulabildi. MTI Group yurt dışı kurumsal eğitim, gelişim ve danışmanlık firmalarıyla sürdürülen ilişkilerle de günceli yansıtmaya öncülük etmektedir.

MTI Group bağlı kuruluşlarıyla kurumsal gelişim alanında entegre çözümler sunuyor...


Kuruluşlar...

Vizyonumuz...

Bağlı kuruluşlarla birlikte bir bütün olarak marka değeri yaratarak uluslararası etki ve saygınlığı olan, kurumlara ve bireylere sunduğu hizmet kalitesi ve sonuçlarla sektörde ilk tercih edilen kurum olmak...

Misyonumuz...

Sektör standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, kurumların, bireylerin, eğitime ve sürekli gelişime bakış açısını şekillendirmek ve değer katmak...

İlkelerimiz...

Biz doğruları konuşuruz.

Bizim önceliğimiz müşterimizdir.

Biz sorumluluklarımızı sahipleniriz.

Biz gelişimi hedefleriz.

Biz değerlerimizi yaşatırız.

Değerlerimiz...

Kendimizi tanımaya çaba gösteririz, farkındalığımızı geliştiririz.

Eğlenmeyi ertelemeyiz, işimizi eğlenerek yaparız, keyif alırız, keyif veririz.

Değer veririz, herkese, herşeye... ve dinlemeyi biliriz.

Yaptığımız işe kendimizi adarız... iyi ve yeterli mükemmelin düşmanıdır.

Olumlu tutumla yaklaşırız... güven, heyecan, sabır, neşe, tolerans, istek...