MTI School

MTI School online ve modüler yapıdaki program paketleriyle sanal sınıf ortamında farklı alanlarda eğitim ve gelişim imkanı sunuyor...

MTI School tamamen online eğitim ve gelişim çalışmalarına odaklanıyor; uzaktan eğitim kavramını yeniden yorumlayarak farklı ihtiyaçlara yönelik eğitim paketleri oluşturuyor ve internetin sağladığı geniş imkanlar çerçevesinde çok etkin çalışmalar gerçekleştiriyor.

MTI School, MTI Group bünyesinde yer almanın tüm avantajını kullanıyor ve Masters Training International’ın 20 yılı aşkın sürede oluşan eşsiz birikiminden de yararlanarak geliştirdiği özgün eğitim paketlerini sunuyor.

MTI School online eğitim altyapısını 2019’dan beri geliştirmekte. Bu da online eğitim alanında farkını ortaya koyuyor:

 • MTI School tamamen online eğitim ve gelişim çalışmalarına odaklanıyor

 • Başta kurumsal eğitim sektörünün lideri Masters Training International olmak üzere MTI grubunun tüm birimlerinin birikim ve desteğini alıyor

 • Tüm eğitim içerikleri ve gelişim paketleri online eğitim formatında hazırlanıyor

 • Eğitimler ilgili alanda gelişimi hedefleyen paketler halinde sunuluyor

 • Tüm eğitim paketlerindeki modüller içeriğine göre farklı eğitmenler tarafından verilebiliyor

 • Eğitimlerde interaktivite ön planda tutuluyor

 • Eğitimlerde konularında çok yetkin eğitmenler ve danışmanlar yer alıyor

 • Kurumun ihtiyacını karşılayacak seçenek geniş bir portföy içinde bulunabiliyor

 • Kurumun özel ihtiyaçlarına yönelik eğitimler tasarlanabiliyor

 • Tüm çalışmalar için zamanlama esnekliği sunulabiliyor

 • Kurumların kendi bünyelerinde mevcut teknik alt yapıya uyum sağlanabiliyor

 • Farklı konularda az sayıda katılımcıyla genel katılıma yönelik eğitimler açılabiliyor