Pmetrica Psychometrics & Assessments

Pmetrica ölçme/değerlendirme alanında çok etkin online envanter ve test ürünlerinin yanısıra Değerlendirme Merkezi hizmeti sunuyor...

Pmetrica, psikometrik uygulamalar, kişilik ve yetkinlik envanterleri, yetenek testleri, yetkinlik bazlı değerlendirmeler konusunda kurumların ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Türkiye’de MTI GROUP bünyesinde yer alan ve Masist HR markası olarak konumlandırılan Pmetrica, yirmi yılı aşkın süre boyunca Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde geliştirilerek kullanılmakta olan ve etkinliği binlerce uygulamayla kanıtlanmış envanterleri, kişilik analizlerini, yetkinlik ve yetenek testlerini ve psikometrik ölçüm araçlarını yeniden yorumlayarak online ortamda sunuyor.

Pmetrica, psikometrik ölçme ve değerlendirme anlayışına çok farklı bir yaklaşım getiriyor; Pmetrica, sunduğu envanterlerin raporlarını gerekli ve yeteri kadar bilgiyi taşıyan ve zaman kaybı yaşatmadan karar alınmasını sağlayan netlik ve sadelikte kolay yorumlanabilir ve kıyaslanabilir nitelikte oluşturmaya özen gösteriyor.

Pmetrica'nın psikometrik envanter çalışmalarının esnekliği önemli bir avantaj getiriyor ve kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek modüller içeriyor;

  • Geliştirilecek projeler çerçevesinde farklı ölçüm metotları içeren envanter sonuçları birleştirilerek yorumlanabiliyor

  • Farklı yetkinlikleri ölçümlemeye yönelik özel envanterler geliştirilip uygulanabiliyor

  • İstenilen çerçevede raporlamalar yapılabiliyor

  • İhtiyaca göre yüzyüze veya online mülakat gerçekleştirilerek sonuçların gerçekliği ve geçerliliği en üst düzeye taşınabiliyor

Pmetrica, kurumların insan kaynakları birimlerine her seviyede yetkinlik bazlı eleman alımlarında, terfi, tayin ve görevlendirmede seçme ve yerleştirme amaçlı Değerlendirme Merkezi (assessment center) desteği sunuyor.

İstenen yetkinliklere bağlı olarak geliştirilen ve sektör / işkolu / kurum / pozisyon yapısına uygun olarak özelleştirilmiş envanterlerin, psikometrik testlerin, senaryoların, yetkinlik bazlı mülakatların kullanıldığı bu çalışmalar adayların özelinde uzman danışmanlar tarafından değerlendirilip raporlanıyor.