Masters Management

Masters Management özellikle liderlik, koçluk ve danışmanlık projelerine odaklanıyor...

Masters Management Yönetim ve Liderlik Geliştirme Programları, gelişen Yöneticilik ve Liderlik Dünyası hakkında son derecede etkin yaklaşımlarla Liderlik anlayışı, Yönetim Becerileri, ve iş alışkanlıkları kazandırır, ekip ve iletişim gücü geliştirir...

Masters Management çalışmaları eğitim ve koçluk süreçlerinin entegrasyonundan oluşur ve orta/uzun vadeli işbirliği projeleri olarak sürdürülür... İhtiyaçlar çerçevesinde yenilikçi, farklı yaklaşımlarla amaca ve beklentiye özel olarak şekillendirilen modüllerle çözüm önerileri sunulur...

Koçluk programları bireylerin farkındalıklarını arttırarak verimli bir performans geliştirmelerini hedefleyen sonuç odaklı çalışmalardır. Koçlarımız; kurumsal koçluk düzeninin oluşturulması, izlenmesi ve bireysel koçluk programlarının üst ve orta düzey ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmasını üstlenmektedir.

Temel koçluk alanları

  • Üst Yönetim Koçluğu

  • İlk ve orta kademe koçluğu

  • Saha satış koçluğu

  • Takım koçluğu

  • İşbaşı koçluğu

Yönetim ve liderlik gelişim modüllü eğitim projelerinde koçluk ve geri bildirimler eş zamanlı ilerleyerek gelişimi desteklemektedir.

Masters Management danışmanlık alanında konularında uzman ve deneyimli danışman ekibiyle kurumların doğru sonuçlara, sürdürülebilir ve planlı kârlılığa, doğru zamanda başarılı yatırımlara veya finans kullanımına yöneliminde başarıyı yakalamalarına rehberlik etmektedir.

Temel danışmanlık alanları

  • İnsan Kaynakları danışmanlığı

  • Satış Yönetimi Danışmanlığı

  • Finansal danışmalık

Masters Management, ortak çalışmayla geliştirilen projelerle kurumların her kademedeki yönetim anlayışlarını geliştirmeyi, etkinlik ve verimliliklerini arttırmayı hedefleyen eşsiz bir katkı sağlamaktadır.